SVERAKs annonssida - för dig som vill köpa raskatt

SVERAK-diplomerad uppfödare

diplomeringslogo_webbUppfödare som valt att genomföra SVERAKs diplomeringstest – och blivit godkänd – kan kalla sig SVERAK-diplomerad och har skrivit under på att den åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning.

En SVERAK-diplomerad uppfödare ska ha grundläggande katt- och förbundskunskap att dela med sig av till kattköpare och till blivande kattuppfödare och är, förutom katten själv, en viktig representant för seriös kattuppfödning, god katthållning och kattsporten i stort. Därmed finns ett stort ansvar gentemot katten, SVERAK och SVERAKs värderingar och principer. SVERAK-diplomerad uppfödare ska verka positivt i den andan.

Även en SVERAK-uppfödare som inte är diplomerad har ett uppfödaransvar (läs mer om Att köpa raskatt).

Läs mer om diplomering av SVERAK-uppfödare.